ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองไฮ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050092
PERCODE 6 หลัก50294
กระทรวง 10 หลัก1040050294
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไฮ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonghai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-1863-5517
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nonghai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.48
Longitude
102.2731

32 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน