ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านแห่ประชานุเคราะห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050078
PERCODE 6 หลัก50248
กระทรวง 10 หลัก1040050248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแห่ประชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)Banhaeprachanukro
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านแห่
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43471445
อีเมล์แอดเดรสbanhae470@hotmail.com
เว็บไซต์banhae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5183394
Longitude
102.0599406

8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน