ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดน้ำใส
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050205
PERCODE 6 หลัก50600
กระทรวง 10 หลัก1040050600
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดน้ำใส
ชื่อ (อังกฤษ)bankudnamsai school
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดน้ำใส
ตำบลนาชุมแสง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43458311
อีเมล์แอดเดรสtanatip479@gmail.com
เว็บไซต์kudnamsai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6141361
Longitude
102.3208779

38.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน