ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านปากห้วยฝาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050163
PERCODE 6 หลัก50795
กระทรวง 10 หลัก1040050795
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากห้วยฝาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAKHUAFANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากห้วยฝาง
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์pakhuaifang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8180615
Longitude
102.1979799

38 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน