ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาหว้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050051
PERCODE 6 หลัก50825
กระทรวง 10 หลัก1040050825
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nawa
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหว้า
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43294920
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bannawa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.47026
Longitude
102.45161

45.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน