ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โนนฟันเรือบะยาววิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050007
PERCODE 6 หลัก50870
กระทรวง 10 หลัก1040050870
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนฟันเรือบะยาววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nonfunruabayawwittaya
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านบะยาว
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-6701030
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์nonfunruea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4752278
Longitude
102.2999412

35.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน