ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนดู่หนองแวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050005
PERCODE 6 หลัก50850
กระทรวง 10 หลัก1040050850
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนดู่หนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNOONDU
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนดู่
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260265
อีเมล์แอดเดรสnondunongweang@gmail.com
เว็บไซต์bannondu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.480756
Longitude
102.335132

36.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน