ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนทอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050017
PERCODE 6 หลัก50858
กระทรวง 10 หลัก1040050858
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทอง
ชื่อ (อังกฤษ)NONTONG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนทอง
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43425172
อีเมล์แอดเดรสmoreecom@gmail.com
เว็บไซต์nonthong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.530702
Longitude
102.409447

43.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน