ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านธาตุ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050114
PERCODE 6 หลัก50268
กระทรวง 10 หลัก1040050268
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธาตุ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกงาม
ตำบลหนองเขียด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43214125
อีเมล์แอดเดรสpin_99@live.com
เว็บไซต์bantaat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6345236
Longitude
101.9713645

16.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน