ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านท่าช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050166
PERCODE 6 หลัก50800
กระทรวง 10 หลัก1040050800
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTACHANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าช้าง
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bantachang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.810489
Longitude
102.162719

39.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน