ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกสูงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050220
PERCODE 6 หลัก50616
กระทรวง 10 หลัก1040050616
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bankoksungwittaya school
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลในเมือง
อำเภอเวียงเก่า
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260658
อีเมล์แอดเดรสkoksung1999@hotmail.com
เว็บไซต์bankoksungwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.706193
Longitude
102.295174

58.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน