ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสวนสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050153
PERCODE 6 หลัก50788
กระทรวง 10 หลัก1040050788
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bansuansawan school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวนสวรรค์
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260354
อีเมล์แอดเดรสban.suansawan@hotmail.com
เว็บไซต์suansawan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7582373
Longitude
102.0530206

39.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน