ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองกุงมนศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050048
PERCODE 6 หลัก50829
กระทรวง 10 หลัก1040050829
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงมนศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongmonsoeksa
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุงใหญ่
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885946495
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongkungmon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4682253
Longitude
102.4410113

45 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน