ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านขนวนนคร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050009
PERCODE 6 หลัก50847
กระทรวง 10 หลัก1040050847
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขนวนนคร
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhanaunnakorn
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านขนวน
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-206141
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์bankhanuan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4511267
Longitude
102.3861138

41.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน