ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านฝางน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050018
PERCODE 6 หลัก50859
กระทรวง 10 หลัก1040050859
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฝางน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)banfangnoi
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านฝาง
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์918656084
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์fangnoi.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5318392
Longitude
102.3829888

46.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน