ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านซำยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050136
PERCODE 6 หลัก50785
กระทรวง 10 หลัก1040050785
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำยาง
ชื่อ (อังกฤษ)samyang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านซำยาง
ตำบลซำยาง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์samyang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6983
Longitude
102.0945

26.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน