ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาเปือย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050026
PERCODE 6 หลัก50849
กระทรวง 10 หลัก1040050849
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)banpeuy
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาเปือย
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43443239
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์napueai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5053723
Longitude
102.3843077

38.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน