ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050250
PERCODE 6 หลัก50596
กระทรวง 10 หลัก1040050596
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongpakwaen
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองผักแว่น
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810559897
อีเมล์แอดเดรสnongpakwaen2408@gmail.com
เว็บไซต์nongpagwan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.76639095
Longitude
102.4582717

64.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน