ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านวังสวาบ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050263
PERCODE 6 หลัก50566
กระทรวง 10 หลัก1040050566
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังสวาบ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN WANGSAWAB SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังสวาบ
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260346
อีเมล์แอดเดรสdarin_va@windowslive.com
เว็บไซต์wangsawab.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.70983252
Longitude
101.84706

42 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน