ข้อมูลสถานศึกษา อ.เวียงเก่า 11 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050194506351040050635 จตุรคามรังสรรค์ เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 11812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050195506361040050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050219506151040050615 ภูเวียงวิทยายน ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 19411 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050220506161040050616 บ้านโคกสูงวิทยา ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 838 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050221506171040050617 บ้านแดง ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 396 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050222506181040050618 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050229506191040050619 บ้านหนองขาม ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 568 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050230506371040050637 บ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 12911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050231506381040050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 14912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050232506391040050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 699 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050233506401040050640 บ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 699 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ