ข้อมูลสถานศึกษา อ.หนองเรือ 63 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050001508811040050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 21711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050002508721040050872 บ้านสำราญหินลาด กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050003508731040050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 1179 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050004508481040050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 559 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050005508501040050850 บ้านโนนดู่หนองแวง กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 378 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050006508671040050867 บ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 439 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050007508701040050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 13611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050008508461040050846 บ้านกุดกว้าง กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050009508471040050847 บ้านขนวนนคร กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 10111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050010508331040050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050012508361040050836 หนองหอยเทพเทวัญ จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 19012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050013508371040050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1418 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050014508381040050838 บ้านหัวบึงสว่าง จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050015508561040050856 บ้านกุดแคน โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 579 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050016508571040050857 บ้านกุดเลา โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 15112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050017508581040050858 บ้านโนนทอง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 24114 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050018508591040050859 บ้านฝางน้อย โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 629 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050019508601040050860 บ้านภูมูลเบ้า โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050020508611040050861 บ้านสระพังข่า โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 429 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050021508621040050862 บ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 679 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050022508631040050863 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050023508641040050864 บ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050024508651040050865 บ้านห้วยทรายทอง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 117 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050025508771040050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050026508491040050849 บ้านนาเปือย โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050027508511040050851 บ้านโนนทันวิทยา โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 13611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050029508531040050853 บ้านร่องสมอ โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 859 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050030508541040050854 บ้านหว้า โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 30311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050031508551040050855 บ้านห้วยม่วง โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 459 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050032508661040050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 21112 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050033508681040050868 บ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 679 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050034508691040050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050035508711040050871 โนนสะอาดพิทยา โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 18711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050036508741040050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050037508751040050875 บ้านโนนหนองแวง โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 709 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050038508441040050844 บ้านหนองสระ บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 386 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050039508391040050839 บ้านกงประชานุกูล บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 21912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050040508431040050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 549 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050041508421040050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 13212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050043508411040050841 โพธิ์ตากวิทยา บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050044508451040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050045508321040050832 บ้านหาด บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 709 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050046508901040050890 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 526 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050047508281040050828 บ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 816 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050048508291040050829 บ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050049508301040050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 989 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050050508311040050831 บ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 309 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050051508251040050825 บ้านนาหว้า บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 726 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050052508261040050826 บ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 469 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050053508271040050827 บ้านเม็ง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 20412 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050054508881040050888 บ้านหนองแวงภูเขา ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1518 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050055508891040050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 407 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050056508841040050884 บ้านดอนแขม ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1188 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050057508851040050885 บ้านดอนหันสระบัว ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050058508861040050886 บ้านนางิ้ว ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050059508871040050887 บ้านยางคำ ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 30612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050060508761040050876 ชุมชนหนองเรือ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 102034 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050061508781040050878 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 4712 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050062508791040050879 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 18011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050063508801040050880 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 156 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050064508821040050882 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050065508831040050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050066508341040050834 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 529 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ