ข้อมูลสถานศึกษา อ.หนองนาคำ 15 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050268510311040051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 18111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050269510321040051032 บ้านกุดธาตุ กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 22811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050270510331040051033 บ้านโคกนาฝาย กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 898 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050271510341040051034 บ้านนาดี กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 21811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050272510351040051035 บ้านสะอาด กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 15311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050273510361040051036 บ้านหัวภู กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050274510371040051037 หนองแวงวิทยา กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1358 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050275510381040051038 บ้านขนวน ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 29813 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050276510391040051039 บ้านศาลาดิน ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050277510401040051040 บ้านหนองกุงคชสาร #เรียนรวมบางชั้น ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 288 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050278510421040051042 บ้านหนองพู่วังหินซา ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050279510451040051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 258 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050280510431040051043 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 1068 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050281510441040051044 บ้านหนองหอย บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050282510411040051041 บ้านหนองนาคำ บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ 22214 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ