ข้อมูลสถานศึกษา อ.ภูเวียง 49 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050187505781040050578 บ้านกุดขอนแก่น กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1248 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050188505791040050579 บ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 758 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050189505801040050580 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050190505821040050582 บ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 848 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050192505841040050584 บ้านเลิงแสง #เรียนรวมบางชั้น กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050193505851040050585 หนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050196505871040050587 บ้านกุดดุกวิทยา ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 19011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050197505891040050589 ดินดำวังชัยวิทยา ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 12811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050198505911040050591 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050199505921040050592 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 508 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050200505941040050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 13111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050201505951040050595 บ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050202505971040050597 บ้านหนองพลวง ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050203505981040050598 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050205506001040050600 บ้านกุดน้ำใส นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 578 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050206506021040050602 บ้านนาชุมแสง นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 26612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050208506041040050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 388 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050209506051040050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 868 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050210506061040050606 บ้านหัวฝาย นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050211506071040050607 โนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 22511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050212506081040050608 บ้านคำใหญ่ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 639 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050213506091040050609 นาหว้านาเจริญ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 1098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050214506101040050610 บ้านโนนกระเดา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 749 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050215506111040050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050216506121040050612 โสกห้างศึกษา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 14211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050218506141040050614 ห้วยชันวิทยา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050223505881040050588 บ้านโคกสง่า บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050224506241040050624 บ้านเรือ บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 489 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 8211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050226506211040050621 บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 112435 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050227505901040050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 468 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050228506291040050629 อนุบาลภูเวียง ภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 86329 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050234506011040050601 ไตรคามวิทยาสรรค์ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 1258 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050235506331040050633 บ้านสงเปือย สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 589 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050236506341040050634 บ้านอ่างศิลา สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 12711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050237506301040050630 บ้านโคกไร่ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 709 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050238506311040050631 บ้านถ้ำแข้ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050239506441040050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 26711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050240506461040050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 12711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050241505811040050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 748 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050242506451040050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 15211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050244506421040050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 938 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050245506431040050643 บ้านวังขอนแดง #เรียนรวมบางชั้น หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 74 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050248506251040050625 บ้านหัน หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050249505931040050593 บ้านโคกกลางวิทยา หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050250505961040050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 13711 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050251506281040050628 บ้านห้วยบง หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 389 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050252506231040050623 บ้านพระบาท หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 309 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050253506271040050627 บ้านหว้าทอง หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 547 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ