ข้อมูลสถานศึกษา อ.ภูผาม่าน 15 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050254505651040050565 นาฝายวิทยา นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 12211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050255505671040050567 บ้านสะแกเครือ นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 295 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050256505681040050568 บ้านสองคอน นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 298 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050257505741040050574 บ้านโนนคอม โนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1458 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050258505761040050576 บ้านป่ากล้วย โนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 19611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050259505771040050577 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 248 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050260505751040050575 บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1908 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050261505731040050573 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 437 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050262505691040050569 หนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 14511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050263505661040050566 บ้านวังสวาบ วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 11811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050264505641040050564 บ้านเขาวง วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 437 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050265505721040050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 32514 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050266505701040050570 ชีพอนุสรณ์ ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 1369 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050267505711040050571 บ้านซำภูทอง ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 687 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050283511931040051193 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ