ข้อมูลสถานศึกษา อ.ชุมแพ 58 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050067502271040050227 บ้านขามป้อม ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1399 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050068502281040050228 โคกม่วงศึกษา ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 20612 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050069502291040050229 บ้านโป่งเอียด ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 539 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050070502361040050236 บ้านนาสีนวน ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1039 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050071502391040050239 บ้านสัมพันธ์ ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1229 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050072502741040050274 เหมือดแอ่หนองบัว โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 6310 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050073502421040050242 ชุมชนชุมแพ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43623 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050074502441040050244 บ้านชุมแพ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 25712 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 9212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050077502471040050247 ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 66222 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050078502481040050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง #เรียนรวมบางชั้น ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 21 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050083502501040050250 บ้านไชยสอ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 739 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050084502541040050254 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 265 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050085502551040050255 บ้านหนองสังข์ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 389 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050087502571040050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 539 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050088502901040050290 บ้านนาเพียง นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1049 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050089502911040050291 โนนงามศึกษา นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 12812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050090502921040050292 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 799 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050091502931040050293 บ้านโนนโพธิ์ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 419 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050092502941040050294 บ้านหนองไฮ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 899 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050093502951040050295 บ้านอาจสามารถ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 9312 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050094502581040050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 27811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050095502591040050259 บ้านโนนโก นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1448 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050096502611040050261 บ้านวังยาว นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 27811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050098510861040051086 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม #เรียนรวมบางชั้น นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 348 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050099502671040050267 ชุมชนโนนหันวันครู โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 47917 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050100502701040050270 บ้านโนนบุรุษ โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 858 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050101502711040050271 บ้านโนนลาน โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 498 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050102502721040050272 หนองม่วงประชานุกูล โนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 22811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050103502731040050273 บ้านร่องแซง โนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 458 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050105502401040050240 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050106502351040050235 บ้านโคกสูง โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 15911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050107502381040050238 บ้านโนนอุดม โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 769 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 8611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050109502761040050276 บ้านนาคำน้อย วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050110502771040050277 บ้านโป่งแห้ง วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050111502781040050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 21511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050112502791040050279 วังหินลาดวังเจริญ วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050113502811040050281 บ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 988 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050114502681040050268 บ้านธาตุ หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 13511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050115502631040050263 หนองกุงพิทยาคม หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 19811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050116502641040050264 บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 1968 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
40050117502651040050265 บ้านหนองหนามแท่ง #เรียนรวมบางชั้น หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 81 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ #เรียนรวมบางชั้น หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 42 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050120502871040050287 ชุมชนหนองคะเน หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 33113 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
40050122502861040050286 หนองขามวิทยาคาร หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 125641 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
40050123502531040050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 919 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050124502801040050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1138 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050125502891040050289 บ้านยอดห้วย หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050126502821040050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 17912 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050127502881040050288 หนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 21212 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050128502331040050233 บ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 798 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050129502341040050234 หนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 968 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050130502301040050230 บ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 336 ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050131502311040050231 บ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050132502321040050232 บ้านหนองศาลา หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6010 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติโนนหันชุมแพ