แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2563สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
40050001บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ หนองเรือกุดกว้าง--171141151111171151201281341161301217111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050002บ้านสำราญหินลาด หนองเรือกุดกว้าง--181101141181161161191161------12782--21-910+1--9-8-2-8-80%
40050003บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก หนองเรือกุดกว้าง61516181151211191221151------11791-121-67---5-5-2-5-71%
40050004บ้านโคกสูงวิทยานุกูล หนองเรือกุดกว้าง6141111515171414191------5591-341-34-----4--
40050005บ้านโนนดู่หนองแวง หนองเรือกุดกว้าง--51212121511213161------3781-231-23-----3--
40050006บ้านโคกกลางหนองแปน หนองเรือกุดกว้าง315121711131917161------439--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050007โนนฟันเรือบะยาววิทยา หนองเรือกุดกว้าง--191811011211718114115111114181136112-351-1415+1--11-10-5-10-66%
40050008บ้านกุดกว้าง หนองเรือกุดกว้าง--711016161101715131------548--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050009บ้านขนวนนคร หนองเรือกุดกว้าง--511017114191111811111017191101111-121-67---5-5-2-5-71%
40050010ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง หนองเรือจระเข้--119112115181191171181817181122112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050012หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือจระเข้81131151161141171191231181111131231190122--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050013บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน หนองเรือจระเข้--101101221161191201171271------14181--11-910---9-9-1-9-90%
40050014บ้านหัวบึงสว่าง หนองเรือจระเข้--613131717181131111------5882--21-34+1--3-2-2-2-50%
40050015บ้านกุดแคน หนองเรือโนนทอง8121417161121517161------5791-121-34---2-2-2-2-50%
40050016บ้านกุดเลา หนองเรือโนนทอง315171141141191121161161101141211151121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050017บ้านโนนทอง หนองเรือโนนทอง61101101171191291221151361241201331241121-231-1920---17-17-3-17-85%
40050018บ้านฝางน้อย หนองเรือโนนทอง21611019181616151101------6291--11-45---4-4-1-4-80%
40050019บ้านภูมูลเบ้า หนองเรือโนนทอง11513110171911319191------6692--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050020บ้านสระพังข่า หนองเรือโนนทอง811141613141616141------4291--11-34---3-3-1-3-75%
40050021บ้านหนองเขื่อนช้าง หนองเรือโนนทอง71615151914110181131------6792--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050022บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ หนองเรือโนนทอง21212191811216112151------5891-121-34---2-2-2-2-50%
40050023บ้านห้วยอรุณหินลาด หนองเรือโนนทอง--315115113115171151111------8482-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050024บ้านห้วยทรายทอง หนองเรือโนนทอง--113131111111--11------117----1-12-1--1-2---2-100%
40050025บ้านกุดฉิมพิทยาคาร หนองเรือโนนทัน311211016141101617151------6391-121-45---3-3-2-3-60%
40050026บ้านนาเปือย หนองเรือโนนทัน41713110110111111110181------749--441-45-1---1-4-1-20%
40050027บ้านโนนทันวิทยา หนองเรือโนนทัน--411012011119116114181131211101136111--11-1415---14-14-1-14-93%
40050029บ้านร่องสมอ หนองเรือโนนทัน7161817113110111116171------8591-121-56---4-4-2-4-66%
40050030บ้านหว้า หนองเรือโนนทัน--101301141221291191261231431491381303112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050031บ้านห้วยม่วง หนองเรือโนนทัน914131613171714121------4591-231-34---1-1-3-1-25%
40050032โคกกลางโนนคูณโนนศิลา หนองเรือโนนสะอาด6117171151161131211261121291171321211121-121-1516---14-14-2-14-87%
40050033บ้านดอนหันโนนหินแห่ หนองเรือโนนสะอาด41619151814181101131------6791-121-45---3-3-2-3-60%
40050034บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ หนองเรือโนนสะอาด--316161711111119191------6282-241-45+1--2-1-4-1-20%
40050035โนนสะอาดพิทยา หนองเรือโนนสะอาด--151131161131171191191161201231161187111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050036บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง หนองเรือโนนสะอาด--7121312141812121------308----1-23-1--2-3---3-100%
40050037บ้านโนนหนองแวง หนองเรือโนนสะอาด51716191418111114161------7091-121-45---3-3-2-3-60%
40050038บ้านหนองสระ หนองเรือบ้านกง------814171616171------386----1-23-1--2-3---3-100%
40050039บ้านกงประชานุกูล หนองเรือบ้านกง517181201231261181261131171291271219121-231-1617---14-14-3-14-82%
40050040บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ หนองเรือบ้านกง1171313151121719171------5491--11-34---3-3-1-3-75%
40050041บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ หนองเรือบ้านผือ5171617118181121141101191161101132122-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050043โพธิ์ตากวิทยา หนองเรือบ้านผือ--218117118116181101101------8981-121-56---4-4-2-4-66%
40050044หนองแสงวิทยาสรรค์ หนองเรือบ้านผือ--911113114110110116112112116191122111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050045บ้านหาด หนองเรือบ้านเม็ง817141418110112110171------7091-121-45---3-3-2-3-60%
40050046บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือบ้านเม็ง------10161716114191------5261-121-34---2-2-2-2-50%
40050047บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือบ้านเม็ง------141131131131151131------8162-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050048บ้านหนองกุงมนศึกษา หนองเรือบ้านเม็ง--3171712161519181------4782--21-34+1--3-2-2-2-50%
40050049บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือบ้านเม็ง61811311319112117112181------9892-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050050บ้านหนองแสงสามัคคี หนองเรือบ้านเม็ง214111514141216121------3091-231-23-----3--
40050051บ้านนาหว้า หนองเรือบ้านเม็ง------1316114116181151------7261-121-45---3-3-2-3-60%
40050052บ้านป่าเสี้ยว หนองเรือบ้านเม็ง316121716161418141------4691--11-34---3-3-1-3-75%
40050053บ้านเม็ง หนองเรือบ้านเม็ง--71101151191151191121211161261441204112-131-1617+1--15-14-3-14-82%
40050054บ้านหนองแวงภูเขา หนองเรือยางคำ--24191261201181141191211------15182-241-910+1--7-6-4-6-60%
40050055บ้านหนองหว้าประชารัฐ หนองเรือยางคำ--318171616131--71------4071-231-23-----3--
40050056บ้านดอนแขม หนองเรือยางคำ--14161161121171131211191------11881-121-67---5-5-2-5-71%
40050057บ้านดอนหันสระบัว หนองเรือยางคำ--3161511115111113141------5881-121-34---2-2-2-2-50%
40050058บ้านนางิ้ว หนองเรือยางคำ--61111019181915191------5781-121-34---2-2-2-2-50%
40050059บ้านยางคำ หนองเรือยางคำ131201281301361231231341311251191241306122-131-1718+1--16-15-3-15-83%
40050060ชุมชนหนองเรือ หนองเรือหนองเรือ--211522138415041765151416841644------1,020281-23124750--2-45-47-3-47-94%
40050061ท่าศาลาวิทยา หนองเรือหนองเรือ41313121411141415151211014712----1-34-1--3-4---4-100%
40050062บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือหนองเรือ--1511418125171161201211151171221180112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050063บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือหนองเรือ--1151--11--611111------156--111-12-1---1-1-1-50%
40050064หนองไฮประชารัฐ หนองเรือหนองเรือ--8141415161417131------4181-231-34---1-1-3-1-25%
40050065บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือหนองเรือ--41213151101312151------348--221-23-1---1-2-1-33%
40050066สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือหนองเรือ11311019141101514161------5292-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050067บ้านขามป้อม ชุมแพขัวเรียง7112123119117112116191241------13991-341-910---6-6-4-6-60%
40050068โคกม่วงศึกษา ชุมแพขัวเรียง10115115115122118117118116118118124120612--111-1617-1--15-16-1-16-94%
40050069บ้านโป่งเอียด ชุมแพขัวเรียง7110131414151417191------5391-231-34---1-1-3-1-25%
40050070บ้านนาสีนวน ชุมแพขัวเรียง1515151121141141111131141------10392-461-67+1--2-1-6-1-14%
40050071บ้านสัมพันธ์ ชุมแพขัวเรียง13191141121181121121171151------12291-121-910---8-8-2-8-80%
40050072เหมือดแอ่หนองบัว ชุมแพโนนสะอาด--517131101311117171--014163101--11-45---4-4-1-4-80%
40050073ชุมชนชุมแพ ชุมแพชุมแพ181331442512562672532612532------436161-34112628--1-23-24-4-24-85%
40050074บ้านชุมแพ ชุมแพชุมแพ81211161211241191121141181301291451257121-121-1617---15-15-2-15-88%
40050076บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพชุมแพ4171101611015111161121511115192121-231-56---3-3-3-3-50%
40050077ชุมแพชนูปถัมภ์ ชุมแพชุมแพ492572622792812812742943852------662191-12113032--1-29-30-2-30-93%
40050078บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพชุมแพ--6131611016110115171------6381-121-45---3-3-2-3-60%
40050082บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพไชยสอ--------------21--------211--11-12---1-1-1-1-50%
40050083บ้านไชยสอ ชุมแพไชยสอ3171101101131713112181------7391-231-45---2-2-3-2-40%
40050084ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ชุมแพไชยสอ--------6131418151------265--221-23-1---1-2-1-33%
40050085บ้านหนองสังข์ ชุมแพไชยสอ214121317161216161------3891-121-23---1-1-2-1-33%
40050087บ้านหนองหว้าโพนศิลา ชุมแพไชยสอ4171519141513161101------5391-231-34---1-1-3-1-25%
40050088บ้านนาเพียง ชุมแพนาเพียง7112191111111151121131141------1049--111-67-1--5-6-1-6-85%
40050089โนนงามศึกษา ชุมแพนาเพียง13111111191101121619181151131111128121-121-1415---13-13-2-13-86%
40050090บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา ชุมแพนาเพียง5181121511211015115171------7993-141-45+2--3-1-4-1-20%
40050091บ้านโนนโพธิ์ ชุมแพนาเพียง515131317161317121------4191--11-34---3-3-1-3-75%
40050092บ้านหนองไฮ ชุมแพนาเพียง91817110112111181111131------8991-231-56---3-3-3-3-50%
40050093บ้านอาจสามารถ ชุมแพนาเพียง61121618111161511018171519193121-121-56---4-4-2-4-66%
40050094นาหนองทุ่มวิทยาคม ชุมแพนาหนองทุ่ม--201171251371231241181301291311241278111-341-1617---13-13-4-13-76%
40050095บ้านโนนโก ชุมแพนาหนองทุ่ม--17118113124123115125191------14481-121-910---8-8-2-8-80%
40050096บ้านวังยาว ชุมแพนาหนองทุ่ม--191271341331211261331231211211201278112-351-1617+1--13-12-5-12-70%
40050098บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพนาหนองทุ่ม--2131611151516161------3481--11-23---2-2-1-2-66%
40050099ชุมชนโนนหันวันครู ชุมแพโนนสะอาด--291251522782943652782582------479151124112325---21-21-4-21-84%
40050100บ้านโนนบุรุษ ชุมแพโนนสะอาด--101101618115117111181------8581-231-56---3-3-3-3-50%
40050101บ้านโนนลาน ชุมแพโนนสะอาด--61313111171516181------4981-231-34---1-1-3-1-25%
40050102หนองม่วงประชานุกูล ชุมแพโนนหัน--201131171171241251201241211261211228111--11-1516---15-15-1-15-93%
40050103บ้านร่องแซง ชุมแพโนนหัน--4151516171518151------4581-231-34---1-1-3-1-25%
40050104บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาชุมแพโนนหัน---------------------------------0--------
40050105"บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" ชุมแพโนนอุดม--121121816110116112161------8281-341-56---2-2-4-2-33%
40050106บ้านโคกสูง ชุมแพโนนอุดม--16191151131151101131191161171161159111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050107บ้านโนนอุดม ชุมแพโนนอุดม6161111619141121121101------7691--11-45---4-4-1-4-80%
40050108ก้องอุดมวิทยาคาร ชุมแพวังหินลาด--414171131917171111111815186111-121-56---4-4-2-4-66%
40050109บ้านนาคำน้อย ชุมแพวังหินลาด--6110181919110151111------6881-121-45---3-3-2-3-60%
40050110บ้านโป่งแห้ง ชุมแพวังหินลาด--7111121911116151121------6381-231-45---2-2-3-2-40%
40050111ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา ชุมแพวังหินลาด--151171211201221211161291171131241215113-361-1516+2--12-10-6-10-62%
40050112วังหินลาดวังเจริญ ชุมแพวังหินลาด--811211211111315111161------7881-231-45---2-2-3-2-40%
40050113บ้านหนองไผ่นาดี ชุมแพวังหินลาด--1011218117112117191131------9881-121-56---4-4-2-4-66%
40050114บ้านธาตุ ชุมแพหนองเขียด--611011411611718114116114112181135111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050115หนองกุงพิทยาคม ชุมแพหนองเขียด--81161201151211201171221201171221198111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050116บ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 ชุมแพหนองเขียด--271251231391271131191231------19681-451-1011---6-6-5-6-54%
40050117บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพหนองเขียด--------------81--------81--221-12-1-+1--2--
40050119โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
ชุมแพหนองไผ่--------------3111------42--111-12-1---1-1-1-50%
40050120ชุมชนหนองคะเน ชุมแพหนองไผ่291221291291512562401321431------331111-121-1617---15-15-2-15-88%
40050122หนองขามวิทยาคาร ชุมแพหนองไผ่6227831144147417951735174517051594------1,256371247135660--1-52-53-7-53-88%
40050123บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ชุมแพหนองไผ่1016115161916161171161------9191-121-56---4-4-2-4-66%
40050124วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ ชุมแพหนองไผ่--1211212011219119121181------11381-231-67---4-4-3-4-57%
40050125บ้านยอดห้วย ชุมแพหนองไผ่--91816114161815171------6381-231-45---2-2-3-2-40%
40050126กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล ชุมแพหนองไผ่41121101151161161141211161231141181179123-361-1516+2--12-10-6-10-62%
40050127หนองไผ่พิทยาคม ชุมแพหนองไผ่41261161131211161181261191141231161212121-121-1617---15-15-2-15-88%
40050128บ้านหนองเสาเล้า ชุมแพหนองเสาเล้า--6181718113161201111------7981-121-45---3-3-2-3-60%
40050129หนองหว้าวิทยา ชุมแพหนองเสาเล้า--1716114115112191101131------9681-121-56---4-4-2-4-66%
40050130บ้านสุขสมบูรณ์ ชุมแพหนองเสาเล้า------314181217191------3361--11-23---2-2-1-2-66%
40050131บ้านหนองโพงโพด ชุมแพหนองเสาเล้า--2141416161915151------4181--11-34---3-3-1-3-75%
40050132บ้านหนองศาลา ชุมแพหนองเสาเล้า--714151311015110110101--2160101-231-34---1-1-3-1-25%
40050134บ้านสารจอดร่องกลอง สีชมพูซำยาง51315161711011217161------619--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050135หนองกระบือวิทยาคม สีชมพูซำยาง--8161121111101717161------6781-231-45---2-2-3-2-40%
40050136บ้านซำยาง สีชมพูซำยาง--1511617171101251211171------11881-231-67---4-4-3-4-57%
40050137บ้านซำจำปา สีชมพูดงลาน--191191161191321221161211121131141203111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050138บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง สีชมพูดงลาน--171211161231181161131231------14781-341-910---6-6-4-6-60%
40050139อ่างทองวิทยาคม สีชมพูดงลาน--291281271311201251311251221191221279112--21-1617+1--16-15-2-15-88%
40050140บ้านนาอุดม สีชมพูดงลาน--101101181211221161101201------1278----1-910-1--9-10---10-100%
40050141โนนสำราญหนองหญ้าขาว สีชมพูนาจาน--151121419112114181101------8482--21-56+1--5-4-2-4-66%
40050142แสงบัวทอง สีชมพูนาจาน--2111--2121312151------177----1-12-1--1-2---2-100%
40050143บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพูนาจาน--111141181251141171281251231191131207112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050144ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สีชมพูนาจาน--101611011611019114191------8481-231-56---3-3-3-3-50%
40050145ท่ากุญชร สีชมพูนาจาน7113151716171914151------6391-121-45---3-3-2-3-60%
40050146นาจานนาเจริญโนนทัน สีชมพูนาจาน--201171151181201201301281------16881-121-1112---10-10-2-10-83%
40050148บ้านผาน้ำเที่ยง สีชมพูบริบูรณ์------10111191618161------5061-231-34---1-1-3-1-25%
40050149บ้านบริบูรณ์ สีชมพูบริบูรณ์--1311311211711617110181------9681-121-56---4-4-2-4-66%
40050150บ้านพงษ์โนนประวัติ สีชมพูบริบูรณ์--16151711011718141101------7782-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050151บ้านผาขาม สีชมพูบริบูรณ์111432361481351592391341381------343111-231-1920---17-17-3-17-85%
40050152บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ สีชมพูบริบูรณ์--13112181819110181151------8381-231-56---3-3-3-3-50%
40050153บ้านสวนสวรรค์ สีชมพูบ้านใหม่--5121819161413161------4381-121-34---2-2-2-2-50%
40050154บ้านโสกจานนาดี สีชมพูบ้านใหม่813151418171615121------4891-121-34---2-2-2-2-50%
40050155บ้านใหม่โสกส้มกบ สีชมพูบ้านใหม่--341402421371401421421381221201361393121--1112628--1-26-27-1-27-96%
40050156บ้านโนนงาม สีชมพูภูห่าน3141214161611117131------4691-231-34---1-1-3-1-25%
40050157ภูห่านศึกษา สีชมพูภูห่าน--16127114120119115113118191121241187111-231-1516---13-13-3-13-81%
40050159บ้านหนองปลาซิว สีชมพูภูห่าน--91111711017171141111------7681-121-45---3-3-2-3-60%
40050160ชุมชนบ้านวังเพิ่ม สีชมพูวังเพิ่ม--51191421552451381542441151311211369131--1112325--1-23-24-1-24-96%
40050161บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ สีชมพูวังเพิ่ม8181716110181617131------6392--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050162บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สีชมพูวังเพิ่ม--81121111231151181201201------12781-231-910---7-7-3-7-70%
40050163บ้านปากห้วยฝาง สีชมพูวังเพิ่ม8111161712131515151------5291-341-34-----4--
40050164บ้านโสกหาดสวรรค์ สีชมพูวังเพิ่ม13181131161181171171201181------14091--11-910---9-9-1-9-90%
40050165บ้านห้วยทรายขาว สีชมพูวังเพิ่ม------315191--91--------264--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050166บ้านท่าช้าง สีชมพูวังเพิ่ม--816141918112181101------6581-121-45---3-3-2-3-60%
40050168บ้านขมิ้นโนนหัวนา สีชมพูศรีสุข--251171281211301191181221------18081-121-1011---9-9-2-9-81%
40050169บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ สีชมพูศรีสุข--141161151151141281261131------14181-121-910---8-8-2-8-80%
40050170บ้านโคกม่วง สีชมพูศรีสุข--61101815171915151------558----1-34-1--3-4---4-100%
40050171บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สีชมพูศรีสุข--161121171211231281211201201181241220112--21-1516+1--15-14-2-14-87%
40050172บ้านศรีสุข สีชมพูศรีสุข--18117111127125120120120191121151194112-351-1516+1--12-11-5-11-68%
40050173บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สีชมพูศรีสุข--19117113191101141121171------11182-241-67+1--4-3-4-3-42%
40050175บ้านป่าน สีชมพูสีชมพู813191617161417151------5591-231-34---1-1-3-1-25%
40050176อนุบาลสีชมพู สีชมพูสีชมพู--3151161201161181301201------12881-121-910---8-8-2-8-80%
40050177บ้านหนองตาไก้พิทยา สีชมพูสีชมพู--91141171191121201181171------12681-341-910---6-6-4-6-60%
40050179บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูสีชมพู--411216110112118181141------848--111-56-1--4-5-1-5-83%
40050180บ้านโคกป่ากุง สีชมพูสีชมพู--141141161251161171231141------13981--11-910---9-9-1-9-90%
40050182บ้านสันติสุข สีชมพูหนองแดง--71715151711219191------6181--11-45---4-4-1-4-80%
40050183บ้านหนองโก สีชมพูหนองแดง--8141919141818161------5681-341-34-----4--
40050184โสกเต็นวิทยาคม สีชมพูหนองแดง--161161131141181181141151------12481-121-89---7-7-2-7-77%
40050185บ้านหนองแดง สีชมพูหนองแดง--1017113121117111119116114113151146111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050186บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สีชมพูหนองแดง--6112191811314191101------7181-121-45---3-3-2-3-60%
40050187บ้านกุดขอนแก่น ภูเวียงกุดขอนแก่น--211121121131201111191161------12481-121-89---7-7-2-7-77%
40050188บ้านไคร่นุ่น ภูเวียงกุดขอนแก่น--161101511018141121101------7582-131-45+1--3-2-3-2-40%
40050189บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) ภูเวียงกุดขอนแก่น--51416110161315151------4482-241-34+1--1--4--
40050190บ้านโนนสำราญ ภูเวียงกุดขอนแก่น--418131211111151121101------8481-121-56---4-4-2-4-66%
40050192บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงกุดขอนแก่น--------------------------1--1---0+1--+1-11-
40050193หนองโพนนาหม่อ ภูเวียงกุดขอนแก่น--41617112151917141------5481-121-34---2-2-2-2-50%
40050194จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่าเขาน้อย211018110111116111110112111141131118121-121-67---5-5-2-5-71%
40050195บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่าเขาน้อย--9110110110113171111211------9181-231-56---3-3-3-3-50%
40050196บ้านกุดดุกวิทยา ภูเวียงดินดำ--181171101201241181111151191211171190111-11121-1516---4-4-12-4-25%
40050197ดินดำวังชัยวิทยา ภูเวียงดินดำ--1411211611411011111318113110171128111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050198บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ภูเวียงดินดำ--41919151415110181------5481-121-34---2-2-2-2-50%
40050199บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ภูเวียงทุ่งชมพู--61414111191614161------5081-451-34--+1+1-5125%
40050200บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ภูเวียงทุ่งชมพู--101121101911611318181121181151131111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050201บ้านทุ่งชมพู ภูเวียงทุ่งชมพู--4111110111171518131------5982-131-34+1--2-1-3-1-25%
40050202บ้านหนองพลวง ภูเวียงทุ่งชมพู--10181616141217161------4981-231-34---1-1-3-1-25%
40050203บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ภูเวียงทุ่งชมพู--12111113191618112121------7382-241-45+1--2-1-4-1-20%
40050205บ้านกุดน้ำใส ภูเวียงนาชุมแสง--217181616112161101------578--111-34-1--2-3-1-3-75%
40050206บ้านนาชุมแสง ภูเวียงนาชุมแสง91201171181281221171131271301411241266121-671-1617---10-10-7-10-58%
40050208บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ภูเวียงนาชุมแสง--5111313161615191------388--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050209บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง ภูเวียงนาชุมแสง--111151611611011316191------868--111-56-1--4-5-1-5-83%
40050210บ้านหัวฝาย ภูเวียงนาชุมแสง--519171911316111191------6981-121-45---3-3-2-3-60%
40050211โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียงนาหว้า--281121191171181241311241211201111225111-121-1516---14-14-2-14-87%
40050212บ้านคำใหญ่ ภูเวียงนาหว้า9131917114121617161------6392-351-45+1--1--5--
40050213นาหว้านาเจริญ ภูเวียงนาหว้า--18112110113181121231131------10981-121-67---5-5-2-5-71%
40050214บ้านโนนกระเดา ภูเวียงนาหว้า121416191131417110191------7491-451-45-----5--
40050215โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ ภูเวียงนาหว้า--81515141311215151------4781-121-34---2-2-2-2-50%
40050216โสกห้างศึกษา ภูเวียงนาหว้า--12191918110115161131271171161142111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050218ห้วยชันวิทยา ภูเวียงนาหว้า--121718171141816171------6981-231-45---2-2-3-2-40%
40050219ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่าในเมือง51101111221251241261381331------19492--21-1213+1--12-11-2-11-84%
40050220บ้านโคกสูงวิทยา เวียงเก่าในเมือง--9141911111718118171------8382-131-56+1--4-3-3-3-50%
40050221บ้านแดง เวียงเก่าในเมือง------1014151917141------396--221-23-1---1-2-1-33%
40050222โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่าในเมือง--141161241181121201191181------14181--11-910---9-9-1-9-90%
40050223บ้านโคกสง่า ภูเวียงบ้านเรือ618121812131614121------4191-231-34---1-1-3-1-25%
40050224บ้านเรือ ภูเวียงบ้านเรือ--31--41313151--1115171714893-141-34+2--2--4--
40050225สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ภูเวียงบ้านเรือ--4161911018181613112191718211--111-56-1--4-5-1-5-83%
40050226บ้านนาก้านเหลือง ภูเวียงภูเวียง--452692151418451795160415741795------1,124312-35134953+1-3-46-48-5-48-90%
40050227บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงภูเวียง--71414161511115141------4681-231-34---1-1-3-1-25%
40050228อนุบาลภูเวียง ภูเวียงภูเวียง--43258298313641304120312031584------863252-35124043+1-2-37-38-5-38-88%
40050229บ้านหนองขาม เวียงเก่าในเมือง--217110141917171101------5681-231-34---1-1-3-1-25%
40050230บ้านเมืองเก่า เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา--1217114111116112116112181111101129111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050231บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา61111181711611311019115161191191149121--11-1516---15-15-1-15-93%
40050232บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา715161101121811114161------6991-231-45---2-2-3-2-40%
40050233บ้านหนองบัว เวียงเก่าเมืองเก่าพัฒนา81101817171511215171------6991-121-45---3-3-2-3-60%
40050234ไตรคามวิทยาสรรค์ ภูเวียงสงเปือย--121161141131171181161191------12581-121-910---8-8-2-8-80%
40050235บ้านสงเปือย ภูเวียงสงเปือย5161717131618110161------5891-121-34---2-2-2-2-50%
40050236บ้านอ่างศิลา ภูเวียงสงเปือย--3181711016111191101271231131127111-451-1314---9-9-5-9-64%
40050237บ้านโคกไร่ ภูเวียงสงเปือย513114112161711116161------709--331-45-1--1-2-3-2-40%
40050238บ้านถ้ำแข้ ภูเวียงสงเปือย--1161818151515151------4381--11-34---3-3-1-3-75%
40050239หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา ภูเวียงหนองกุงเซิน--271221191361251291291241211241111267112--21-1617+1--16-15-2-15-88%
40050240หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา ภูเวียงหนองกุงเซิน--811111111916171101101161141151127112-241-1415+1--12-11-4-11-73%
40050241โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ภูเวียงหนองกุงเซิน--11191616151131141101------748--111-45-1--3-4-1-4-80%
40050242บ้านหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียงหนองกุงธนสาร--1511217191131111131231111231151152111-121-1415---13-13-2-13-86%
40050244บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา ภูเวียงหนองกุงธนสาร--1511311211515115171111------9381-121-56---4-4-2-4-66%
40050245บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
ภูเวียงหนองกุงธนสาร--------1121--2121------741-121-12-----2--
40050248บ้านหัน ภูเวียงหนองกุงธนสาร--917171111714151131------6382--21-45+1--4-3-2-3-60%
40050249บ้านโคกกลางวิทยา ภูเวียงหว้าทอง--61513110151713151------4481-121-34---2-2-2-2-50%
40050250หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา ภูเวียงหว้าทอง--8115115111115112117113110191121137112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050251บ้านห้วยบง ภูเวียงหว้าทอง316141412141516141------3892--21-23+1--2-1-2-1-33%
40050252บ้านพระบาท ภูเวียงหว้าทอง214131612111312171------3091-231-23-----3--
40050253บ้านหว้าทอง ภูเวียงหว้าทอง--1319111131615171--------5471-231-34---1-1-3-1-25%
40050254นาฝายวิทยา ภูผาม่านนาฝาย--161141131131111121121101916161122111-341-1415---11-11-4-11-73%
40050255บ้านสะแกเครือ ภูผาม่านนาฝาย------816121--8151------2951-121-23---1-1-2-1-33%
40050256บ้านสองคอน ภูผาม่านนาฝาย--6121413131614111------2981-121-23---1-1-2-1-33%
40050257บ้านโนนคอม ภูผาม่านโนนคอม--111191221141201131301161------14581-231-910---7-7-3-7-70%
40050258บ้านป่ากล้วย ภูผาม่านโนนคอม--191201261251141151131111201151181196111-341-1516---12-12-4-12-75%
40050259บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านภูผาม่าน--1131316121313131------248--331-23-1-+1--3--
40050260บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภูผาม่านภูผาม่าน--221201181181301281221321------19081-341-1011---7-7-4-7-63%
40050261บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านภูผาม่าน----1171515111141101------4371-121-34---2-2-2-2-50%
40050262หนองแห้ววังมนศึกษา ภูผาม่านวังสวาบ--11121111181111101141211181101101145112-241-1415+1--12-11-4-11-73%
40050263บ้านวังสวาบ ภูผาม่านวังสวาบ--121101101171151101811016111191118111--11-67---6-6-1-6-85%
40050264บ้านเขาวง ภูผาม่านวังสวาบ--812191518161--51------4373-141-34+2--2--4--
40050265บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ภูผาม่านห้วยม่วง--301221371341231371361291291201281325112--21-1920+1--19-18-2-18-90%
40050266ชีพอนุสรณ์ ภูผาม่านห้วยม่วง131101171131181201141171141------13691-121-910---8-8-2-8-80%
40050267บ้านซำภูทอง ภูผาม่านห้วยม่วง----319114113171121101------687--221-45-1--2-3-2-3-60%
40050268นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ หนองนาคำกุดธาตุ--16161111141171191141271191221161181112-131-1415+1--13-12-3-12-80%
40050269บ้านกุดธาตุ หนองนาคำกุดธาตุ--211241221231241201261171181141191228113-141-1617+2--15-13-4-13-76%
40050270บ้านโคกนาฝาย หนองนาคำกุดธาตุ--811017113116114113181------8982--21-56+1--5-4-2-4-66%
40050271บ้านนาดี หนองนาคำกุดธาตุ--19119127120123115128130181161131218112-131-1617+1--15-14-3-14-82%
40050272บ้านสะอาด หนองนาคำกุดธาตุ--91181718118117113117191161211153111-231-1415---12-12-3-12-80%
40050273บ้านหัวภู หนองนาคำกุดธาตุ--4131217161514131------348--111-23-1--1-2-1-2-66%
40050274หนองแวงวิทยา หนองนาคำกุดธาตุ--131131251121221151141211------13582-241-910+1--7-6-4-6-60%
40050275บ้านขนวน หนองนาคำขนวน--241261281371271231271301291311161298111-121-1819---17-17-2-17-89%
40050276บ้านศาลาดิน หนองนาคำขนวน--2161217141716181------4281-231-34---1-1-3-1-25%
40050277บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
หนองนาคำขนวน--1121413121914131------2881--11-23---2-2-1-2-66%
40050278บ้านหนองพู่วังหินซา หนองนาคำขนวน--719110112171718191------6981--11-45---4-4-1-4-80%
40050279บ้านคึมชาติประชาสรรค์ หนองนาคำขนวน--1111317141214131------2581--11-23---2-2-1-2-66%
40050280บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า หนองนาคำบ้านโคก--71141181151131151131111------10681-231-67---4-4-3-4-57%
40050281บ้านหนองหอย หนองนาคำบ้านโคก--51101121101711318181------7381--11-45---4-4-1-4-80%
40050282บ้านหนองนาคำ หนองนาคำบ้านโคก--191161311291401281321271------22281-121-1516---14-14-2-14-87%
40050283บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า ภูผาม่านวังสวาบ--131619110171516161------628--111-45-1--3-4-1-4-80%
120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version 2020.07