สพป.ขอนแก่น เขต 5. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
40050001508811040050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --171181352191151121171141211986351171341863----------------21911203ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050007508701040050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยากุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --91151242711111211718114169613111181323----------------12511115ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050009508471040050847 บ้านขนวนนครกุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --101511521017114181121815968161111253----------------991193ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050010508331040050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงจระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --8171152161191191911611919869110151243----------------13711124ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050012508361040050836 หนองหอยเทพเทวัญจระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 71911312931711611512012112211116141131141413----------------18112153ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050016508571040050857 บ้านกุดเลาโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 512141113171131131191131171926161141121423----------------14512122ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050017508581040050858 บ้านโนนทองโนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 61811112533211812213112211611416361171141673----------------23312194ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050027508511040050851 บ้านโนนทันวิทยาโนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน --514192911811118116113175681191121393----------------12311113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050030508541040050854 บ้านหว้าโนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน --19113132237116123129122126115363514514011203----------------30511284ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050032508661040050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลาโนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 71811813331011611611312112611026141181291613----------------19612162ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050035508711040050871 โนนสะอาดพิทยาโนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --81141222141141131161191191956231241221693----------------18611173ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050039508391040050839 บ้านกงประชานุกูลบ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 515171173161211251271221251136661291171523----------------20512174ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050041508421040050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 171619132315113118181141141826131171241543----------------16812144ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050044508451040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --13151182191311419111116172651161131343----------------12411114ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050053508271040050827 บ้านเม็งบ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --6171132161141141161171121896291261172724----------------17412154ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050059508871040050887 บ้านยางคำยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1812412116332912713512312613511756241251201693----------------30712263ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050061508781040050878 ท่าศาลาวิทยาหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 316121113212131115141176513151133----------------41123-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050062508791040050879 บ้านฟ้าเหลื่อมหนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --13115128214110125181171201946161161161483----------------17011153ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050068502281040050228 โคกม่วงศึกษาขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 511511713731711612212011711611086171131171473----------------19212162ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050072502741040050274 เหมือดแอ่หนองบัวโนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --21517271511113112151436----3131----------------53962ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050074502441040050244 บ้านชุมแพชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 81711813331412012212011411411046191291291773----------------21412183ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมืองชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 611117124312161121811017155612111141273----------------1061293ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050089502911040050291 โนนงามศึกษานาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 711319129391819191618149621151151323----------------1101292ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050093502951040050295 บ้านอาจสามารถนาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 10111114135361911416161111526716191223----------------1091293ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050094502581040050258 นาหนองทุ่มวิทยาคมนาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --3212115321812313912212511911466241301281823----------------28111264ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050096502611040050261 บ้านวังยาวนาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --2612214822313213112312813411716271221231723----------------29111265ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050102502721040050272 หนองม่วงประชานุกูลโนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --1212113321611412012512811811216151251201603----------------21411192ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050106502351040050235 บ้านโคกสูงโนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --111171282101161121121111131746171171161503----------------15211143ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคารวังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --915114291711411218181586818181243----------------961193ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050111502781040050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาวังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --1511412921912111912311811411146251131181563----------------19911186ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050114502681040050268 บ้านธาตุหนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --1018118210115115118110113181661151131343----------------13311122ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050115502631040050263 หนองกุงพิทยาคมหนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --221813021711911512112311611116221221211653----------------20611195ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050126502821040050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูลหนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 611411513531111411711519119185671151201423----------------16212146ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050127502881040050288 หนองไผ่พิทยาคมหนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 411312614331411712211811612611136151191141483----------------20412173ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050132502321040050232 บ้านหนองศาลาหนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 101916125351613110151101396--41--41----------------681074ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050137508191040050819 บ้านซำจำปาดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --1611713321811611913212311711256151131151433----------------20111183ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050139508231040050823 อ่างทองวิทยาคมดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --3313216522912713612212413311716251121211583----------------29411273ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050143508181040050818 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางามนาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --1811213021511612711111812911166231171211613----------------20711193ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050155508201040050820 บ้านใหม่โสกส้มกบบ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --36231267438238234241243247224112241161251653----------------37319202ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050157507891040050789 ภูห่านศึกษาภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --151181332211171181151161151102615111161323----------------16711156ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050160507921040050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่มวังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --319112240240255245240256227612271311141723----------------36017212ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050171508091040050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --1312013321511912512512812011326131181131443----------------20911197ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050172508101040050810 บ้านศรีสุขศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --14118132217112125123118121111668113181293----------------17711166ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050185508161040050816 บ้านหนองแดงหนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --141912327115119118191191876181101121403----------------15011144ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050194506351040050635 จตุรคามรังสรรค์เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 311211012539110111116113114173619151121363----------------13412113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050196505871040050587 บ้านกุดดุกวิทยาดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง --2011513521911012112511911411086111221191523----------------195111815ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050197505891040050589 ดินดำวังชัยวิทยาดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง --21115136212113116110110113174661111131303----------------14011134ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050200505941040050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยาทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง --121101222121811011711218167641171101313----------------12011113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050206506021040050602 บ้านนาชุมแสงนาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 8119119146320118130125119116112864213912811093----------------28312248ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050211506071040050607 โนนอุดมสะอาดวิทยานาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --2712415121112011811812513111236221191191603----------------23411213ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050216506121040050612 โสกห้างศึกษานาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --101101202101818110115161576181181241603----------------13711124ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050224506241040050624 บ้านเรือบ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --3131623121214151--165917131193----------------411045ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารบ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --4131726161816171613966161111233----------------691162ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050230506371040050637 บ้านเมืองเก่าเมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า --51121172611511111511311517566113151243----------------11611113ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050231506381040050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 1311011213531818118113111110178612118131333----------------14612122ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050236506341040050634 บ้านอ่างศิลาสงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --515110281811017111171516231241251723----------------13311126ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050239506441040050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนาหนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --1612514122011714012413112911616181231201613----------------26311243ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050240506461040050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยาหนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --10191192121131231819112177681191141413----------------13711126ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050242506451040050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภนหนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง --1811413221319191131131111686251131111493----------------14911143ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050250505961040050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยาหว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง --11110121217116114116112118193611171101283----------------14211134ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050254505651040050565 นาฝายวิทยานาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --221161382161151131111111151816516181193----------------13811136ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050258505761040050576 บ้านป่ากล้วยโนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --1412013422112712611411611311176111171171453----------------19611184ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050262505691040050569 หนองแห้ววังมนศึกษาวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --1111212322111219110191151766201171111483----------------14711134ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050263505661040050566 บ้านวังสวาบวังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --31121152121101161161111717264112191253----------------11211103ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050265505721040050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --2613015622513323222414123211879291221291803----------------32314233ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050268510311040051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --10116126281141121181191141856261221201683----------------17911166ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050269510321040051032 บ้านกุดธาตุกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --2112214322312212412211812711366191151161503----------------22911215ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050271510341040051034 บ้านนาดีกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --211211422201261201221131301131630115151503----------------22311203ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050272510351040051035 บ้านสะอาดกุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --13191222201617116118113180614115181373----------------13911133ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050275510381040051038 บ้านขนวนขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --1712414122612924023012212811758331311291933----------------30913243ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version.