สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050187505781040050578 บ้านกุดขอนแก่น2บ้านกุดขอนแก่นกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน -khutkhonkhan@hotmail.com kudkhonkaen.kkn5.go.th64.516.57281026102.504631
40050188505791040050579 บ้านไคร่นุ่น3บ้านไคร่นุ่นกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43241224Khrainoon1234@windowslive.com bankhainun.kkn5.go.th68.816.57602537102.5397408
40050189505801040050580 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง)1บ้านค้อกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 084-3926050baankho@hotmail.com bankor.kkn5.go.th62.316.5774702102.4846952
40050190505821040050582 บ้านโนนสำราญ8บ้านโนนสำราญกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43041225noonsumran2528@hotmail.com nonsamlan.kkn5.go.th67.816.6046573102.5092009
40050192505841040050584 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
9บ้านเลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43260339ls.kkn5@hotmail.com loengsang.kkn5.go.th62.916.5809143102.491343
40050193505851040050585 หนองโพนนาหม่อ4บ้านหนองโพนกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 896202193Nongphonnamor@hotmail.com nongponnamoa.kkn5.go.th61.116.5819102.4742
40050211506071040050607 โนนอุดมสะอาดวิทยา10บ้านโนนสะอาดนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน nonudomsa-at.kkn5.go.th68.916.7038581102.5601615
40050212506081040050608 บ้านคำใหญ่4บ้านคำใหญ่นาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43260165kamyai_school@hotmail.com kumyai.kkn5.go.th62.116.6910814102.4952825
40050213506091040050609 นาหว้านาเจริญ1บ้านนาหว้านาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 990275353nawanacharoen_school@hotmail.com nawa.kkn5.go.th65.516.68726257102.5396902
40050214506101040050610 บ้านโนนกระเดา7บ้านโนนกระเดานาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 934492681 nonkadao.kkn5.go.th68.316.7287583102.5489973
40050215506111040050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์2บ้านโนนสมบูรณ์นาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 862487114- nonsombun.kkn5.go.th62.716.6685102.5158
40050216506121040050612 โสกห้างศึกษา9บ้านโสกห้างนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43210332 sokhang.kkn5.go.th62.316.6955102.5121
40050218506141040050614 ห้วยชันวิทยา3บ้านห้วยชันนาหว้าภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43041235huaychan.kkn5@hotmail.com huaichan.kkn5.go.th60.516.6840465102.5022878
40050239506441040050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา1บ้านหนองกุงเซินหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 0nnp240@hotmail.com nongkungsoen.kkn5.go.th72.416.634102.5324
40050240506461040050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา9บ้านหนองกระแหล่งหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน nongkalang.kkn5.go.th56.516.6320918102.4694078
40050241505811040050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา6บ้านโนนศิลาหนองกุงเซินภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 043-260282nonsilanonmuangwittaya@hotmail.com nonsila.kkn5.go.th69.616.6189714102.5162476