สพป.ขอนแก่น เขต 5. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
40050142507841040050784 แสงบัวทอง#เลิกสถานศึกษา 25658บ้านหนองแสงนาจานสีชมพู40220xxศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 43462201 saengbuathong.kkn5.go.th3016.6611857102.10877872565