สพป.ขอนแก่น เขต 5. ประกาศเลิกสถานศึกษา


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050142507841040050784 แสงบัวทอง#เลิกสถานศึกษา 2565นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง -----------2เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1