สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050196505871040050587 บ้านกุดดุกวิทยา4บ้านกุดดุกดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 819547033- kuddukwit.kkn5.go.th61.316.7635531102.4304098
40050197505891040050589 ดินดำวังชัยวิทยา1บ้านดินดำดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 43260715 dindam.kkn5.go.th58.616.7164391102.4271324
40050198505911040050591 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์6บ้านหนองทุ่มดินดำภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 43260400- nongtumnon.kkn5.go.th53.616.7189014102.4284461
40050199505921040050592 บ้านกุดแคนประชาสรรค์5บ้านกุดแคนทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 089-0417010 kudkanpachasan.kkn5.go.th70.816.7728234102.5210431
40050200505941040050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา3บ้านโคกสงเปือยทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043-260179- koksongpueai.kkn5.go.th6816.4063705102.8467084
40050201505951040050595 บ้านทุ่งชมพู1บ้านทุ่งชมพูทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 931322824tungchompoo@gmail.com teungchomphu.kkn5.go.th63.116.7225075102.4917708
40050202505971040050597 บ้านหนองพลวง6บ้านหนองพลวงทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 818454062Jigsaw_js@hotmail.com nongpluang.kkn5.go.th68.616.7817038102.4864759
40050203505981040050598 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา2บ้านห้วยขี้หนูทุ่งชมพูภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 969268869huykninu@hotmail.com huaikeenu.kkn5.go.th66.716.7382631102.5079191
40050242506451040050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน16หนองกุงธนสารหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043-917550- nongkung.kkn5.go.th52.716.6418463102.4513894
40050244506421040050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา3บ้านโคกสหกรณ์หนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043 260182tong.suphaphorn@gmail.com koksahakorn.kkn5.go.th55.416.674817102.4574225
40050245506431040050643 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
8บ้านวังขอนแดงหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 043-260340tharworn_thamwong@hotmail.com banwangkhondang.kkn5.go.th47.716.6452102.4079
40050248506251040050625 บ้านหัน4บ้านหันหนองกุงธนสารภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง banhun.kkn5.go.th51.316.67965221102.4242575
40050249505931040050593 บ้านโคกกลางวิทยา4บ้านโคกกลางหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 862192749 kokklangwit.kkn5.go.th61.716.75102.4555
40050250505961040050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา5บ้านหนองผักแว่นหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 810559897nongpakwaen2408@gmail.com nongpagwan.kkn5.go.th64.116.76639095102.4582717
40050251506281040050628 บ้านห้วยบง3บ้านห้วยบงหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง huaibong.kkn5.go.th60.516.7386102.4507
40050252506231040050623 บ้านพระบาท2บ้านพระบาทหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 92754191prabat218@hotmail.com prabat.kkn5.go.th5816.72120071102.4420807
40050253506271040050627 บ้านหว้าทอง1บ้านหว้าทองหว้าทองภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้าบอง 43260469neenana5227@gmail.com wathong.kkn5.go.th55.816.70305452102.4326382