สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050205506001040050600 บ้านกุดน้ำใส4บ้านกุดน้ำใสนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43458311tanatip479@gmail.com kudnamsai.kkn5.go.th38.816.6141361102.3208779
40050206506021040050602 บ้านนาชุมแสง1บ้านนาชุมแสงนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 043 458 250nachumsang9@gmail.com nachumsang.kkn5.go.th3816.60745704102.3467927
40050208506041040050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม3บ้านหนองย่างแลนนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43041229lantum55@thaimail.com nongyanglan.kkn5.go.th36.416.5979102.3148
40050209506051040050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง8บ้านหนองลุมพุกนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43260428nlpschool@hotmail.co.th bannonglumpuk.kkn5.go.th38.416.6125203102.3485959
40050210506061040050606 บ้านหัวฝาย12บ้านหัวฝายนาชุมแสงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 897501751- huafai.kkn5.go.th33.916.577839102.327065
40050223505881040050588 บ้านโคกสง่า4บ้านโคกสง่าบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43260180kookkai19680606@gmail.com koksanga.kkn5.go.th52.616.72184458102.3818944
40050224506241040050624 บ้านเรือ1บ้านเรือบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 634215610sumet@kkn5@go.th banruea.kkn5.go.th48.716.67579634102.4026122
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร6ห้วยชันบ้านเรือภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง suankuai.kkn5.go.th52.616.68187296102.2965889
40050226506211040050621 บ้านนาก้านเหลือง3บ้านดอนหันภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291890nkl57@hotmail.com nakanlueang.kkn5.go.th44.116.65245351102.3785138
40050227505901040050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา8โพนเพ็กภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 093-5646262banphonphekithaya2482@gmail.com ponpheg.kkn5.go.th48.916.690319102.371812
40050228506291040050629 อนุบาลภูเวียง4บ้านภูเวียงภูเวียงภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291212 anubanphuwiang.kkn5.go.th44.516.6554102.3752
40050234506011040050601 ไตรคามวิทยาสรรค์2บ้านท่าเสี้ยวสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291861trikhamwit@hotmail.com traikham.kkn5.go.th4116.6292719102.3651738
40050235506331040050633 บ้านสงเปือย1บ้านสงเปือยสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291343songpueyschool@hotmail.com songpueai.kkn5.go.th42.516.640565102.3735336
40050236506341040050634 บ้านอ่างศิลา6บ้านอ่างศิลาสงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 43291979 angsila.kkn5.go.th52.916.6159717102.3936276
40050237506301040050630 บ้านโคกไร่7บ้านโคกไร่สงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง -- kokrai.kkn5.go.th43.916.61057012102.3831038
40050238506311040050631 บ้านถ้ำแข้8บ้านถ้ำแข้สงเปือยภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายภูเวียง 813802332 thamkae.kkn5.go.th52.916.597102.5324