สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050001508811040050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์1บ้านหนองไผ่กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43294784phaidusit@gmail.com nps.kkn5.go.th40.116.48834601102.3952526
40050002508721040050872 บ้านสำราญหินลาด8บ้านสำราญหินลาดกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด -SUMRAN_KKN5@hotmail.com bansumrarn.kkn5.go.th32.816.48739328102.3139198
40050003508731040050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก11บ้านหนองตาไก้กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 081-7684995nongtakai_kkn5@hotmail.com nongtakai.kkn5.go.th2416.51574275102.2931254
40050004508481040050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล2บ้านโคกสูงกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด -- koksungwit.kkn5.go.th42.316.459786102.386822
40050005508501040050850 บ้านโนนดู่หนองแวง5บ้านโนนดู่กุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-260265nondunongweang@gmail.com bannondu.kkn5.go.th36.816.480756102.335132
40050006508671040050867 บ้านโคกกลางหนองแปน6บ้านโคกกลางกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-260172- kokklangnongpaen.kkn5.go.th35.616.472455102.323594
40050007508701040050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา9บ้านบะยาวกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 081-6701030- nonfunruea.kkn5.go.th35.416.4752278102.2999412
40050008508461040050846 บ้านกุดกว้าง4บ้านกุดกว้างกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 085-4643668 kudkwang.kkn5.go.th38.116.469854102.362851
40050009508471040050847 บ้านขนวนนคร3บ้านขนวนกุดกว้างหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 043-206141- bankhanuan.kkn5.go.th41.516.4511267102.3861138
40050032508661040050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา5บ้านโคกกลางโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 00 kokklangnonkun.kkn5.go.th30.116.515102.3191
40050033508681040050868 บ้านดอนหันโนนหินแห่9บ้านดอนหันโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43210732rattanaphon2501@hotmail.com donhunnon.kkn5.go.th31.216.5085387102.3291497
40050034508691040050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์3บ้านโนนจั๊กจั่นโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 0 nonjan.kkn5.go.th26.916.528575102.290001
40050035508711040050871 โนนสะอาดพิทยา10บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43296341- nonsa-atpit.kkn5.go.th29.516.54069088102.3033817
40050036508741040050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง14บ้านหนองลุมพุกโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 43260247an-ong@hotmail.co.th nonglumpuk.kkn5.go.th3216.5352849102.3043372
40050037508751040050875 บ้านโนนหนองแวง7บ้านหนองแวงโนนสะอาดหนองเรือ40210ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 893950489nong-wang@hotmail.com nonnongwang.kkn5.go.th36.816.55584263102.30541