สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050153507881040050788 บ้านสวนสวรรค์3บ้านสวนสวรรค์บ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 043-260354ban.suansawan@hotmail.com suansawan.kkn5.go.th39.116.7582373102.0530206
40050154508151040050815 บ้านโสกจานนาดี4บ้านโสกจานนาดีบ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -peemaipt0201@gmail.com sokjannadee.kkn5.go.th32.316.7332753102.0670079
40050155508201040050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ1บ้านใหม่สามัคคีบ้านใหม่สีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 899843661banmaisoksomkob@gmail.com banmai.kkn5.go.th33.616.7545438102.1035977
40050160507921040050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม12บ้านวังเพิ่มวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 833619283- banwangpoem.kkn5.go.th34.316.79135059102.185407
40050161507931040050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์6บ้านโนนหว้านไฟวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -- nonwanfai.kkn5.go.th36.816.7997157102.164152
40050162507941040050794 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่8บุ่งเม่นวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43399635bungmen2506@gmail.com banbungmen.kkn5.go.th36.316.7936401102.1982626
40050163507951040050795 บ้านปากห้วยฝาง3บ้านปากห้วยฝางวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู pakhuaifang.kkn5.go.th3816.8180615102.1979799
40050164507961040050796 บ้านโสกหาดสวรรค์13บ้านโสกหาดวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 862262272sokhad@sokhadschool.org sokhadsawan.kkn5.go.th37.716.7815257102.1516864
40050165507981040050798 บ้านห้วยทรายขาว7บ้านห้วยทรายขาววังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 625521409amnat2003@hotmail.com huaisaikhaw.kkn5.go.th39.716.83333554102.2038703
40050166508001040050800 บ้านท่าช้าง4บ้านท่าช้างวังเพิ่มสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู bantachang.kkn5.go.th39.516.810489102.162719
40050168508061040050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา4บ้านขมิ้นศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 088-5634862chitsanuboon.mee@gmail.com kaminnonhuana.kkn5.go.th31.116.7670283102.1824442
40050169508071040050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ9บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์ศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43642499khokkungh@hotmail.com kokkung.kkn5.go.th31.916.7461865102.1982239
40050170508081040050808 บ้านโคกม่วง10บ้านโคกม่วงศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 872611550- kokmuang.kkn5.go.th27.416.734118102.1522155
40050171508091040050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)11บ้านโคกไม้งามศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 43462402 kokmaingam.kkn5.go.th27.616.740966102.169994
40050172508101040050810 บ้านศรีสุข13บ้านลอมไผ่ศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 043-462515srisuk_139@hotmail.co.th bansrisuk.kkn5.go.th2916.74971065102.1776086
40050173508111040050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว14บ้านโสกรังศรีสุขสีชมพู40220ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู -kkn5.sokrang@hotmail.com sokrang.kkn5.go.th28.116.73104102.1820467