สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050010508331040050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง10บ้านโพนสว่างจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43299220 donmong.kkn5.go.th5416.4848563102.5430591
40050012508361040050836 หนองหอยเทพเทวัญ6บ้านหนองหอยจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43388275- nonghoitep.kkn5.go.th59.716.4435351102.5309963
40050013508371040050837 บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน1บ้านจระเข้จระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43388313 banhuana.kkn5.go.th5616.471942102.5345223
40050014508381040050838 บ้านหัวบึงสว่าง5บ้านหัวบึงจระเข้หนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 082-888-7527narongwit@kkumail.com huabeung.kkn5.go.th56.716.4601292102.53897
40050038508441040050844 บ้านหนองสระ4บ้านหนองสระบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 878633985- bannongsra.kkn5.go.th51.816.4904539102.5178567
40050039508391040050839 บ้านกงประชานุกูล2บ้านกงกลางบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 0892793525bankongschool@gmail.com bankong.kkn5.go.th56.716.5159903102.5359501
40050040508431040050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์5หนองเม็กบ้านกงหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา nongmek55@hotmail.com nongmeg.kkn5.go.th54.916.5235498102.5217136
40050041508421040050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์7บ้านดอนกอกบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 909305105moreecom@gmail.com nongpue.kkn5.go.th6716.5667234102.5680287
40050043508411040050841 โพธิ์ตากวิทยา10บ้านโพธิ์ตากบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43295894 potak.kkn5.go.th58.816.5264102.5456
40050044508451040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์3บ้านหนองแสงบ้านผือหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43260551kunkrustit@hotmail.com nongsangwit.kkn5.go.th59.916.5187375102.562362
40050054508881040050888 บ้านหนองแวงภูเขา10บ้านหนองแวงยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา nongwang.kkn5.go.th6416.41862546102.5120742
40050055508891040050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ3บ้านหนองหว้ายางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 00 bannongwa.kkn5.go.th62.716.4010735102.5342766
40050056508841040050884 บ้านดอนแขม4บ้านดอนแขมยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 043-260689- bandonkham.kkn5.go.th62.416.3866497102.5308589
40050057508851040050885 บ้านดอนหันสระบัว8บ้านดอนหันยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 892793525 donhun.kkn5.go.th51.516.4346812102.4918779
40050058508861040050886 บ้านนางิ้ว5บ้านนางิ้วยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43260245 nangio.kkn5.go.th61.116.40296281102.5213238
40050059508871040050887 บ้านยางคำ1บ้านยางคำยางคำหนองเรือ40240ศูนย์เครือข่ายบูรพา 43451070 yangkhum.kkn5.go.th58.716.4123537102.5387125