สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
4บ้านโนนทองหลางไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 898619607Nonthonglang2500@hotmail.co.th nonthonglang.kkn5.go.th1816.5239455102.1491239
40050083502501040050250 บ้านไชยสอ1บ้านไชยสอไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ -- chaisoa.kkn5.go.th9.816.522968102.149147
40050084502541040050254 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ3บ้านไผ่กุดหินไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43041061anyarat.bb531@gmail.com phaikudhin.kkn5.go.th11.516.51084042102.1175787
40050085502551040050255 บ้านหนองสังข์5บ้านหนองตาไก้ไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ nongsang.kkn5.go.th10.116.5240904102.1354523
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคาร7บ้านโสกก้องวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ kongudom.kkn5.go.th15.916.638645102.1092825
40050109502761040050276 บ้านนาคำน้อย3บ้านนาคำน้อยวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ -- nakhumnoi.kkn5.go.th21.316.6546189102.0749767
40050110502771040050277 บ้านโป่งแห้ง5บ้านโป่งแห้งวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 896210856banponghaeng@gmail.com phonghang.kkn5.go.th12.516.60097528102.0508701
40050111502781040050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา11หนองทุ่มวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43210720Fayhinnongthum1@hotmail.co.th faihin.kkn5.go.th11.516.60810555102.0781803
40050112502791040050279 วังหินลาดวังเจริญ10บ้านวังหินลาดวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 810581133wanghinlad2555@gmail.com wanghinlad.kkn5.go.th17.716.649889102.1036652
40050113502811040050281 บ้านหนองไผ่นาดี9บ้านหนองไผ่เหนือวังหินลาดชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43462001Nongphainadee_School@hotmail.co.th nongphainadee.kkn5.go.th12.116.6252595102.1137548
40050123502531040050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง7บ้านโนนสะอาดหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43312461nonsaat @gmail.co.th nonsa-at.kkn5.go.th7.416.5329102.1282
40050124502801040050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์12บ้านวังหูกวางหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43260721wkr5@hotmail.co.th wanghukwang.kkn5.go.th6.816.5792102.0902
40050125502891040050289 บ้านยอดห้วย8บ้านยอดห้วยหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ yodhuai.kkn5.go.th8.116.59441119102.0534913
40050126502821040050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล0บ้านกุดเข้หนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43311872 kudkhe.kkn5.go.th3.116.5612102.0689
40050127502881040050288 หนองไผ่พิทยาคม10บ้านหนองไผ่หนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 43312204nppk_2014@hotmail.com nongphaipit.kkn5.go.th7.316.5713965102.1079508