สพป.ขอนแก่น เขต 5. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050073502421040050242 ชุมชนชุมแพ13บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ chumchonchumphae.kkn5.go.th5.816.5323685102.0988292
40050074502441040050244 บ้านชุมแพ10บ้านชุมแพชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 433122270 banchumphae.kkn5.go.th5.516.5358596102.0928284
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง11บ้านหนองบัวชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ -NBMket5@gmail.com bannongbua.kkn5.go.th9.216.5111465102.086514
40050077502471040050247 ชุมแพชนูปถัมภ์16บ้านหนองตาไก้ชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43312226ccpkk5@gmail.com chumphaechanu.kkn5.go.th5.416.53546712102.1029646
40050078502481040050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์2บ้านแห่ชุมแพชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43471445banhae470@hotmail.com banhae.kkn5.go.th816.5183394102.0599406
40050087502571040050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา11บ้านโพนศิลาไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 043-313-289 nongwaponsila.kkn5.go.th7.416.5330895102.1248352
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ#เลิกสถานศึกษา 256514บ้านโคกสูงหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43384825kss.school.055@hotmail.com koksungsamran.kkn5.go.th4.316.5598903102.0951187
40050120502871040050287 ชุมชนหนองคะเน9บ้านหนองคะเนหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43312225sewora54@gmail.com nongkane.kkn5.go.th6.216.554382102.1100121
40050122502861040050286 หนองขามวิทยาคาร9บ้านหนองขามหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43311894 nongkhamwit.kkn5.go.th5.316.5462111102.1087938