สพป.ขอนแก่น เขต 5. ไม่มีนักเรียน
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมทุกชั้น หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา
4บ้านโนนทองหลางไชยสอชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 898619607Nonthonglang2500@hotmail.co.th nonthonglang.kkn5.go.th1816.5239455102.1491239
40050117502651040050265 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น บ้านเขาวง
8บ้านหนองหนามแท่งหนองเขียดชุมแพ40290ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม 818724709- nongnamthang.kkn5.go.th24.116.6887102.0287
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
14บ้านโคกสูงหนองไผ่ชุมแพ40130ศูนย์เครือข่ายชุมแพ 43384825kss.school.055@hotmail.com koksungsamran.kkn5.go.th4.316.5598903102.0951187
40050192505841040050584 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมทุกชั้น
9บ้านเลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียง40150ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 43260339ls.kkn5@hotmail.com loengsang.kkn5.go.th62.916.5809143102.491343