ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาน้ำซำ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050261505731040050573
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาน้ำซำ
ชื่อ (อังกฤษ)NANAMSUM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาน้ำซำ
ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
821395998wililuk365@gmail.comnanamsum.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.6565518
Longitude
101.9039656
Tabe 3
Tab 5