ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกกลางวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050249505931040050593
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกลางวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokklangwithaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862192749kokklangwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.75
Longitude
102.4555
Tabe 3
Tab 5