ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050144507771040050777
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchon Ban Si Yaek Non Hua Na
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านสี่แยก
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43444342rlek01@hotmail.combansiyaek.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.67301687
Longitude
102.1396799
Tabe 3
Tab 5