ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านไชยสอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050083502501040050250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไชยสอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banchaiso
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านไชยสอ
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--chaisoa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.522968
Longitude
102.149147
Tabe 3
Tab 5