ข้อมูลสถานศึกษา
โนนสะอาดพิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050035508711040050871
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสะอาดพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsaardpittaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43296341-nonsa-atpit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.54069088
Longitude
102.3033817
Tabe 3
Tab 5