สพป.ขอนแก่น เขต 5. ประกาศเลิกสถานศึกษา


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง#เลิกสถานศึกษา 2565ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ -----------1เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050117502651040050265 บ้านหนองหนามแท่ง#เลิกสถานศึกษา 2565หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม -----------3เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ#เลิกสถานศึกษา 2565หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ -----------2เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050142507841040050784 แสงบัวทอง#เลิกสถานศึกษา 2565นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง -----------1เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1