ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
รหัส
SMIS 8 หลัก40050001
PERCODE 6 หลัก50881
กระทรวง 10 หลัก1040050881
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphaidusitprachason
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43294784
อีเมล์แอดเดรสphaidusit@gmail.com
เว็บไซต์nps.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.48834601
Longitude
102.3952526

40.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน