โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 114714228952
อนุบาล 2513472985145
อนุบาล 3521468989146
ระดับปฐมวัย1,1811,0822,263343
ประถมศึกษาปีที่ 16055241,129154
ประถมศึกษาปีที่ 26596201,279158
ประถมศึกษาปีที่ 36675771,244157
ประถมศึกษาปีที่ 46755971,272155
ประถมศึกษาปีที่ 56576531,310157
ประถมศึกษาปีที่ 66555571,212157
ระดับประถมศึกษา3,9183,5287,446938
มัธยมศึกษาปีที่ 139296810
มัธยมศึกษาปีที่ 245337810
มัธยมศึกษาปีที่ 344368011
มัธยมศีกษาตอนต้น1289822631
รวมทั้งสิ้น5,2274,7089,9351,312


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
40050003508731040050873 บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 615161173811512111912211511006--------1179ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050004508481040050848 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6141111213515171414191346--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050005508501040050850 บ้านโนนดู่หนองแวง กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --5121722121511213161306--------378ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050006508671040050867 บ้านโคกกลางหนองแปน กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 315121103711131917161336--------439ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050008508461040050846 บ้านกุดกว้าง กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --711011726161101715131376--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050009508471040050847 บ้านขนวนนคร กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --51101152711419111181111606711019126310111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050014508381040050838 บ้านหัวบึงสว่าง จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --61319231717181131111496--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050015508561040050856 บ้านกุดแคน โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 8121411437161121517161436--------579ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050018508591040050859 บ้านฝางน้อย โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 21611011839181616151101446--------629ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050019508601040050860 บ้านภูมูลเบ้า โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 1151319310171911319191576--------669ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050020508611040050861 บ้านสระพังข่า โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 811141133613141616141296--------429ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050021508621040050862 บ้านหนองเขื่อนช้าง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 71615118351914110181131496--------679ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050022508631040050863 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 2121216391811216112151526--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050023508641040050864 บ้านห้วยอรุณหินลาด โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน --31518215113115171151111766--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050024508651040050865 บ้านห้วยทรายทอง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน --11314231111111--1175--------117ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050025508771040050877 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 311211012536141101617151386--------639ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050026508491040050849 บ้านนาเปือย โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 41713114310110111111110181606--------749ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050029508531040050853 บ้านร่องสมอ โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 7161812137113110111116171646--------859ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050031508551040050855 บ้านห้วยม่วง โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 914131163613171714121296--------459ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050033508681040050868 บ้านดอนหันโนนหินแห่ โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 41619119351814181101131486--------679ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050034508691040050869 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --31619261711111119191536--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050036508741040050874 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --712192312141812121216--------308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050037508751040050875 บ้านโนนหนองแวง โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 51716118391418111114161526--------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050038508441040050844 บ้านหนองสระ บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --------814171616171386--------386ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050040508431040050843 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 1171311133151121719171436--------549ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050043508411040050841 โพธิ์ตากวิทยา บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --218110217118116181101101796--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050045508321040050832 บ้านหาด บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 817141193418110112110171516--------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050046508901040050890 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --------10161716114191526--------526ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050047508281040050828 บ้านสว่างดอนช้าง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --------141131131131151131816--------816ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050048508291040050829 บ้านหนองกุงมนศึกษา บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --3171102712161519181376--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050049508301040050830 บ้านหนองโนประชาสรรค์ บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 61811312731319112117112181716--------989ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050050508311040050831 บ้านหนองแสงสามัคคี บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 21411173514141216121236--------309ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050051508251040050825 บ้านนาหว้า บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --------1316114116181151726--------726ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050052508261040050826 บ้านป่าเสี้ยว บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 316121113716161418141356--------469ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050055508891040050889 บ้านหนองหว้าประชารัฐ ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --318111271616131--71295--------407ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050056508841040050884 บ้านดอนแขม ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --14161202161121171131211191986--------1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050057508851040050885 บ้านดอนหันสระบัว ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --316192511115111113141496--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050058508861040050886 บ้านนางิ้ว ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --6111721019181915191506--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050061508781040050878 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 41313110321411141415120621511011734712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050063508801040050880 บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --115162--11--61111194--------156ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050064508821040050882 หนองไฮประชารัฐ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --8141122415161417131296--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050065508831040050883 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --4121623151101312151286--------348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050066508341040050834 สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 11311011439141101514161386--------529ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050069502291040050229 บ้านโป่งเอียด ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7110131203414151417191336--------539ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050070502361040050236 บ้านนาสีนวน ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1515151253121141141111131141786--------1039ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050072502741040050274 เหมือดแอ่หนองบัว โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --517112231101311117171416--61411026310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 417110121361101511116112150611151512139212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050078502481040050248 บ้านแห่ประชานุเคราะห์ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ --613192611016110115171546--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050082502521040050252 บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ----------------21--21--------21ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050083502501040050250 บ้านไชยสอ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 3171101203101131713112181536--------739ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050084502541040050254 ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ ----------6131418151265--------265ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050085502551040050255 บ้านหนองสังข์ ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 21412183317161216161306--------389ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050087502571040050257 บ้านหนองหว้าโพนศิลา ไชยสอชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 4171511639141513161101376--------539ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050088502901040050290 บ้านนาเพียง นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 7112191283111111151121131141766--------1049ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050090502921040050292 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 5181121253511211015115171546--------799ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050091502931040050293 บ้านโนนโพธิ์ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 515131133317161317121286--------419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050092502941040050294 บ้านหนองไฮ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 91817124310112111181111131656--------899ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050093502951040050295 บ้านอาจสามารถ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6112161243811116151101814865171912139312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050098510861040051086 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม
#เรียนรวมบางชั้น
นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --213152611151516161296--------348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050100502701040050270 บ้านโนนบุรุษ โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --101101202618115117111181656--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050101502711040050271 บ้านโนนลาน โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --6131923111171516181406--------498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050103502731040050273 บ้านร่องแซง โนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --415192516171518151366--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050104502691040050269 บ้านโนนชาติ #เลิกสถานศึกษาโนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050105502401040050240 "บ้านหอย""รัฐราษฎร์รังสรรค์""" โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --121121242816110116112161586--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050107502381040050238 บ้านโนนอุดม โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6161111233619141121121101536--------769ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --4141827113191717111154681111512438611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050109502761040050276 บ้านนาคำน้อย วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --6110116281919110151111526--------688ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050110502771040050277 บ้านโป่งแห้ง วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --7111118221911116151121456--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050112502791040050279 วังหินลาดวังเจริญ วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --811212021211111315111161586--------788ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050113502811040050281 บ้านหนองไผ่นาดี วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --1011212228117112117191131766--------988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050117502651040050265 บ้านหนองหนามแท่ง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม ----------------81--81--------81ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050119502841040050284 โคกสูงสำราญ
#เรียนรวมบางชั้น
หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ ----------------311142--------42ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050123502531040050253 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 1016115131361916161171161606--------919ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050124502801040050280 วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --1211212422011219119121181896--------1138ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050125502891040050289 บ้านยอดห้วย หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --91811726114161815171466--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050128502331040050233 บ้านหนองเสาเล้า หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --6181142718113161201111656--------798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050129502341040050234 หนองหว้าวิทยา หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --1716123214115112191101131736--------968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050130502301040050230 บ้านสุขสมบูรณ์ หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --------314181217191336--------336ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050131502311040050231 บ้านหนองโพงโพด หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --214162416161915151356--------418ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050132502321040050232 บ้านหนองศาลา หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --714111251311015110110143641--21626010ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050134507821040050782 บ้านสารจอดร่องกลอง ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 51315113361711011217161486--------619ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050135507831040050783 หนองกระบือวิทยาคม ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --8161142121111101717161536--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050136507851040050785 บ้านซำยาง ซำยางสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --1511613127171101251211171876--------1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050141507811040050781 โนนสำราญหนองหญ้าขาว นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --151121272419112114181101576--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050142507841040050784 แสงบัวทอง นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --211132--2121312151145--------177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050144507771040050777 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --101611621011611019114191686--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050145507781040050778 ท่ากุญชร นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 7113151253716171914151386--------639ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050148507731040050773 บ้านผาน้ำเที่ยง บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --------10111191618161506--------506ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050149507741040050774 บ้านบริบูรณ์ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --1311312621211711617110181706--------968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050150507761040050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --16151212711011718141101566--------778ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050152507721040050772 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ บริบูรณ์สีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --13112125281819110181151586--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050153507881040050788 บ้านสวนสวรรค์ บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --512172819161413161366--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050154508151040050815 บ้านโสกจานนาดี บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 813151163418171615121326--------489ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050156507871040050787 บ้านโนนงาม ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง 314121934161611117131376--------469ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050159507911040050791 บ้านหนองปลาซิว ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --91111202711017171141111566--------768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050161507931040050793 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 8181712336110181617131406--------639ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050163507951040050795 บ้านปากห้วยฝาง วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู 8111161253712131515151276--------529ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050165507981040050798 บ้านห้วยทรายขาว วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --------315191--91--264--------264ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050166508001040050800 บ้านท่าช้าง วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --816114241918112181101516--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050170508081040050808 บ้านโคกม่วง ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --61101162815171915151396--------558ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050173508111040050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --19117136213191101141121171756--------1118ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050175507751040050775 บ้านป่าน สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู 813191203617161417151356--------559ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050179507711040050771 บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม สีชมพูสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --411211626110112118181141686--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050182508121040050812 บ้านสันติสุข หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --71711425151711219191476--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050183508131040050813 บ้านหนองโก หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --8141122919141818161446--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050186508171040050817 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --6112118291811314191101536--------718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050188505791040050579 บ้านไคร่นุ่น กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --161101262511018141121101496--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050189505801040050580 บ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --5141926110161315151356--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050190505821040050582 บ้านโนนสำราญ กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --418112231211111151121101726--------848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050192505841040050584 บ้านเลิงแสง
#เรียนรวมบางชั้น
กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --------------------------------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050193505851040050585 หนองโพนนาหม่อ กุดขอนแก่นภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --41611027112151917141446--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050194506351040050635 จตุรคามรังสรรค์ เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 21101812031011111611111011217064111113128311812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050195506361040050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า --9110119210110113171111211726--------918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050198505911040050591 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --41911329151415110181416--------548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050199505921040050592 บ้านกุดแคนประชาสรรค์ ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --61411024111191614161406--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050201505951040050595 บ้านทุ่งชมพู ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --4111115210111171518131446--------598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050202505971040050597 บ้านหนองพลวง ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --10181182616141217161316--------498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050203505981040050598 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --12111123213191618112121506--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050205506001040050600 บ้านกุดน้ำใส นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --21719281616112161101486--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050208506041040050604 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --511162313161615191326--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050209506051040050605 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --111151262611611011316191606--------868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050210506061040050606 บ้านหัวฝาย นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --519114271911316111191556--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050212506081040050608 บ้านคำใหญ่ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 9131912137114121617161426--------639ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050213506091040050609 นาหว้านาเจริญ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --18112130210113181121231131796--------1098ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050214506101040050610 บ้านโนนกระเดา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน 121416122391131417110191526--------749ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050215506111040050611 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --81511325141311215151346--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050218506141040050614 ห้วยชันวิทยา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --121711928171141816171506--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050220506161040050616 บ้านโคกสูงวิทยา ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า --9141132911111718118171706--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050221506171040050617 บ้านแดง ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า --------1014151917141396--------396ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050223505881040050588 บ้านโคกสง่า บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 618121163812131614121256--------419ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050224506241040050624 บ้านเรือ บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --31--3141313151--111265715171193489ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --4161102911018181613144691121712838211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050227505901040050590 บ้านโพนเพ็กพิทยา ภูเวียงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --71411124161511115141356--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050229506191040050619 บ้านหนองขาม ในเมืองเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า --21719210141917171101476--------568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050232506391040050639 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 715161183101121811114161516--------699ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050233506401040050640 บ้านหนองบัว เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 81101812637171511215171436--------699ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050235506331040050633 บ้านสงเปือย สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 5161711837131618110161406--------589ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050237506301040050630 บ้านโคกไร่ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 513114122312161711116161486--------709ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050238506311040050631 บ้านถ้ำแข้ สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --116172818151515151366--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050241505811040050581 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --11191202616151131141101546--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050244506421040050642 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --1511312821211515115171111656--------938ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050245506431040050643 บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง ----------1121--212174--------74ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050248506251040050625 บ้านหัน หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --917116271111714151131476--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050249505931040050593 บ้านโคกกลางวิทยา หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --61511123110151713151336--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050251506281040050628 บ้านห้วยบง หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 316141133412141516141256--------389ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050252506231040050623 บ้านพระบาท หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง 21413193612111312171216--------309ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050253506271040050627 บ้านหว้าทอง หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --1319122211131615171--325--------547ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050255505671040050567 บ้านสะแกเครือ นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --------816121--8151295--------295ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050256505681040050568 บ้านสองคอน นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --612182413131614111216--------298ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050259505771040050577 บ้านสว่างโนนสูง ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --113142316121313131206--------248ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050261505731040050573 บ้านนาน้ำซำ ภูผาม่านภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ----111171515111141101426--------437ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050263505661040050566 บ้านวังสวาบ วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --12110122210117115110181101706111619126311811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050264505641040050564 บ้านเขาวง วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --812110291518161--51335--------437ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050267505711040050571 บ้านซำภูทอง ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน ----31319114113171121101656--------687ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050270510331040051033 บ้านโคกนาฝาย กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --811011827113116114113181716--------898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050273510361040051036 บ้านหัวภู กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --413172217161514131276--------348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050276510391040051039 บ้านศาลาดิน ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --216182217141716181346--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050277510401040051040 บ้านหนองกุงคชสาร
#เรียนรวมบางชั้น
ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --112132413121914131256--------288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050278510421040051042 บ้านหนองพู่วังหินซา ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --719116210112171718191536--------698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050279510451040051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --111122317141214131236--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050280510431040051043 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --71141212181151131151131111856--------1068ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050281510441040051044 บ้านหนองหอย บ้านโคกหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --51101152121101711318181586--------738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050283511931040051193 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --131611929110171516161436--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version 2020.07