โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1665011618
อนุบาล 248646094671
อนุบาล 352544597070
ระดับปฐมวัย1,0779552,032159
ประถมศึกษาปีที่ 15345321,06674
ประถมศึกษาปีที่ 26696091,27874
ประถมศึกษาปีที่ 35835871,17072
ประถมศึกษาปีที่ 45855481,13373
ประถมศึกษาปีที่ 56285911,21971
ประถมศึกษาปีที่ 66665931,25972
ระดับประถมศึกษา3,6653,4607,125436
มัธยมศึกษาปีที่ 16874891,17669
มัธยมศึกษาปีที่ 26684811,14969
มัธยมศึกษาปีที่ 36825081,19073
มัธยมศีกษาตอนต้น2,0371,4783,515211
รวมทั้งสิ้น6,7795,89312,672806


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
40050001508811040050881 บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --171141312151111171151201281106616134130180321711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050007508701040050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --19181272101121171811411517661411118133313611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050009508471040050847 บ้านขนวนนคร กุดกว้างหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --51101152711419111181111606711019126310111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050010508331040050833 ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --11911021211518119117118189671818123312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050012508361040050836 หนองหอยเทพเทวัญ จระเข้หนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 81131151363161141171191231181107613111123147319012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050016508571040050857 บ้านกุดเลา โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 31517115314114119112116116191614110121145315112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050017508581040050858 บ้านโนนทอง โนนทองหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน 61101101263171191291221151362138720124133277424114ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050027508511040050851 บ้านโนนทันวิทยา โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน --41101142201111911611418178621113110144313611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050030508541040050854 บ้านหว้า โนนทันหนองเรือศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน --1013014021412212911912612311336491431381130330311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050032508661040050866 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด 6117171303151161131211261121103617129132178321112ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050035508711040050871 โนนสะอาดพิทยา โนนสะอาดหนองเรือศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด --151131282161131171191191161100623120116159318711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050039508391040050839 บ้านกงประชานุกูล บ้านกงหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 517181203201231261181261131126629117127173321912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050041508421040050842 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 517161183711818112114110169616119110145313212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050044508451040050845 หนองแสงวิทยาสรรค์ บ้านผือหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา --91111202311411011011611216561611219137312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050053508271040050827 บ้านเม็ง บ้านเม็งหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --71101172151191151191121211101626116144286420412ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050059508871040050887 บ้านยางคำ ยางคำหนองเรือศูนย์เครือข่ายบูรพา 131201281613301361231231341311177619125124168330612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050061508781040050878 ท่าศาลาวิทยา หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง 41313110321411141415120621511011734712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050062508791040050879 บ้านฟ้าเหลื่อม หนองเรือหนองเรือศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง --151141292812517116120121197617115122154318011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050068502281040050228 โคกม่วงศึกษา ขัวเรียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 101151151403151221181171181161106618118124160320612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050072502741040050274 เหมือดแอ่หนองบัว โนนสะอาดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --517112231101311117171416--61411026310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050074502441040050244 บ้านชุมแพ ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 812111614532112411911211411811086291301451104325712ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050076502461040050246 บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพชุมแพศูนย์เครือข่ายชุมแพ 417110121361101511116112150611151512139212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050089502911040050291 โนนงามศึกษา นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 1311111113539110112161918154613115111139312812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050093502951040050295 บ้านอาจสามารถ นาเพียงชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ 6112161243811116151101814865171912139312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050094502581040050258 นาหนองทุ่มวิทยาคม นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --201171372251371231241181301157631129124184327811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050096502611040050261 บ้านวังยาว นาหนองทุ่มชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --191271462341331211261331231170621121120162327811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050102502721040050272 หนองม่วงประชานุกูล โนนหันชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --201131332171171241251201241127626121121168322811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050106502351040050235 บ้านโคกสูง โนนอุดมชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --1619125215113115110113119185617116116149315911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050108502751040050275 ก้องอุดมวิทยาคาร วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --4141827113191717111154681111512438611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050111502781040050278 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วังหินลาดชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ --151171322211201221211161291129613117124154321511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050114502681040050268 บ้านธาตุ หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --61101162141161171811411618561211418134313511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050115502631040050263 หนองกุงพิทยาคม หนองเขียดชุมแพศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม --81161242201151211201171221115617120122159319811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050126502821040050282 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 4112110126315116116114121116198614123118155317912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050127502881040050288 หนองไผ่พิทยาคม หนองไผ่ชุมแพศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ 41261161463131211161181261191113623114116153321212ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050132502321040050232 บ้านหนองศาลา หนองเสาเล้าชุมแพศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์ --714111251311015110110143641--21626010ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050137508191040050819 บ้านซำจำปา ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --191191382161191321221161211126613112114139320311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050139508231040050823 อ่างทองวิทยาคม ดงลานสีชมพูศูนย์เครือข่ายดงชมพู --291281572271311201251311251159619122122163327911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050143508181040050818 บ้านหนองไฮวังขอนยมนางาม นาจานสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --111141252181251141171281251127619123113155320711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050155508201040050820 บ้านใหม่โสกส้มกบ บ้านใหม่สีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --3424027444223724024224223812411120122136278439319ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050157507891040050789 ภูห่านศึกษา ภูห่านสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --1612714321412011911511311819961219124145318711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050160507921040050792 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม วังเพิ่มสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --511912424225524523825424422781231115121167336917ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050171508091040050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --161121282171211231281211201130618120124162322011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050172508101040050810 บ้านศรีสุข ศรีสุขสีชมพูศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู --18117135211127125120120120112361219115136319411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050185508161040050816 บ้านหนองแดง หนองแดงสีชมพูศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง --101711721312111711111911619761311415132314611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050194506351040050635 จตุรคามรังสรรค์ เขาน้อยเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 21101812031011111611111011217064111113128311812ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050196505871040050587 บ้านกุดดุกวิทยา ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --18117135210120124118111115198621119117157319011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050197505891040050589 ดินดำวังชัยวิทยา ดินดำภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --141121262161141101111131817261011317130312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050200505941040050594 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา ทุ่งชมพูภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --10112122210191161131818164618112115145313111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050206506021040050602 บ้านนาชุมแสง นาชุมแสงภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง 91201171463181281221171131271125641130124195326612ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050211506071040050607 โนนอุดมสะอาดวิทยา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --281121402191171181241311241133620121111152322511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050216506121040050612 โสกห้างศึกษา นาหว้าภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --1219121291811011516113161617127116160314211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050224506241040050624 บ้านเรือ บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --31--3141313151--111265715171193489ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050225505861040050586 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร บ้านเรือภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --4161102911018181613144691121712838211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050230506371040050637 บ้านเมืองเก่า เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า --121711921411111611211611218161118110129312911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050231506381040050638 บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนาเวียงเก่าศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า 6111118135371161131101911517061916119144314912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050236506341040050634 บ้านอ่างศิลา สงเปือยภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียง --318111271101611119110153623127113163312711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050239506441040050644 หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --271221492191361251291291241162624121111156326711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050240506461040050646 หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา หนองกุงเซินภูเวียงศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน --81111192111191617110110163614116115145312711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050242506451040050645 บ้านหนองกุงธนสารโศภน หนองกุงธนสารภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --151121272719113111113123176623111115149315211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050250505961040050596 หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา หว้าทองภูเวียงศูนย์เครือข่ายภูเวียงลุ่มน้ำบอง --811512321511111511211711318369110112131313711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050254505651040050565 นาฝายวิทยา นาฝายภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --16114130213113111112112110171661916121312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050258505761040050576 บ้านป่ากล้วย โนนคอมภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --191201392261251141151131111104615120118153319611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050262505691040050569 หนองแห้ววังมนศึกษา วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --1112113221118111110114121175610118110138314511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050263505661040050566 บ้านวังสวาบ วังสวาบภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --12110122210117115110181101706111619126311811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
40050265505721040050572 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ห้วยม่วงภูผาม่านศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน --301221522372342231372361291196920129128177332514ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
40050268510311040051031 นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --16161222111141171191141271102622119116157318111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050269510321040051032 บ้านกุดธาตุ กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --211241452221231241201261171132614118119151322811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050271510341040051034 บ้านนาดี กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --19119138227120123115128130114361618113137321811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
40050272510351040051035 บ้านสะอาด กุดธาตุหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --9118127271811811711311718061619121146315311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
40050275510381040051038 บ้านขนวน ขนวนหนองนาคำศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ --241261502282372271231271301172831129116176329813ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภแชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
Version 2020.07