ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโสกจานนาดี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050154
PERCODE 6 หลัก50815
กระทรวง 10 หลัก1040050815
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกจานนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Bansokjannadee
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกจานนาดี
ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสpeemaipt0201@gmail.com
เว็บไซต์sokjannadee.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7332753
Longitude
102.0670079

32.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน