ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนชาติ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050104
PERCODE 6 หลัก50269
กระทรวง 10 หลัก1040050269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนชาติ
ชื่อ (อังกฤษ)Nonchat Shcool
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนชาติ
ตำบลโนนหัน
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260714
อีเมล์แอดเดรสPukkync08@Gmail.com
เว็บไซต์nonchat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5875175
Longitude
102.006022

10.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน