ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050091
PERCODE 6 หลัก50293
กระทรวง 10 หลัก1040050293
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)Nonpho School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนโพธิ์
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43462600
อีเมล์แอดเดรสCarry53@hotmail.co.th
เว็บไซต์nonpho.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.48690493
Longitude
102.2549555

30 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน